ACE Beijng Office
No. 50 Shuang Qiao Zhong Lu
Chaoyang District
Beijing
Beijing Shi 100121
China Phone: (8610) 8536 0422 Fax:
(8610) 8536 0149
Email: zhangwei@acebj.com liuxiaotong@acebj.com
China
Weight: -10